Algemene voorwwaarden
 Wanneer u zich wilt aanmelden voor een yoga les of cursus, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Aanmelding geschiedt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en deze te retourneren naar het volgende adres: Lies Terlouw, Zwaluwhof 56, 2841 NX Moordrecht.

Kosten

Het lesgeld voor het cursusjaar is 288,00 euro. De betaling voor de eerste helft is in september en voor de tweede helft in januari.

Het lesgeld van de zomercursussen word vermeld op de folder en website.

Een proefles kost 11,00 euro.

Betaalwijze:  

1.) door overmaking op rekeningnummer NL18 INGB 0001 8025 38 t.n.v. E. Terlouw-Ooms o.v.v. uw naam en de gewenste lesdag.

2.) Op de 1e les contant.

Voortijdige beëindiging en verhindering

Bij voortijdige beëindiging en verhindering van deelname kan in de regel geen restitutie van het cursusgeld worden verleend.

Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit zo spoedig mogelijk te melden per e-mail liesterlouw@gmail.com  of tel. 0182 374585. In overleg is het mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de andere lesuren.

Mocht de docente niet in staat zijn les te geven dan zal ze afbellen of vervanging regelen.

Als er een les uitgevallen is wordt deze aan het eind van het seizoen ingehaald.

Lichamelijke en/of psychische klachten:

Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docente, zodat er in de lessen rekening mee gehouden kan worden. De cursist wordt geacht in staat te zijn om normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel of het goed is om yoga te beoefenen, dient de huisarts en/of behandelend specialist te worden geraadpleegd.

Deelname aan de lessen is op eigen risico van de cursist. Yogadocente Lies Terlouw kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.